Όροι Διαγωνισμού “Xmas Contest” των Sagiakos Stores 14/12 έως 28/12

1) Τα ‘Sagiakos Stores’ διοργανώνουν διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στους τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα.

2) Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των ‘Sagiakos Stores’ και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

3) Η διαδικασία έχει ως εξής: Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 14/12/2018 έως τις 28/12/2018. Στο τέλος του διαγωνισμού θα αναδειχθεί (1) νικητής, ο οποίος θα κερδίσει το δώρο της επιλογής του από τα προσφερόμενα. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να επισκφθούν τη σελίδα των Sagiakos-stores στο Instagram στην εξής διεύθυνση https://www.instagram.com/sagiakos_stores/, και να δηλώσουν με σχόλιο ποιο από τα δύο δώρα επιθυμούν να κερδίσουν.

4) Στους νικητές του διαγωνισμού ένα εκ των δύο προσφερόμενων δώρων:

5) Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση στις 28/12/2018 , η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας. Τα ‘Sagiakos Stores’ δικαιούνται να ματαιώσουν τις κληρώσεις ή να μεταβάλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους.

6) Οι νικητές των δώρων θα πρέπει να αξιοποιήσουν τα δώρα τους από την ημέρα ανακοίνωσης της νίκης τους έως τις 25/01/2018 (εξαιρούνται οι ημέρες αργίας και εορτών).

7) Οι νικητές των δώρων θα παραλάβουν τα δώρα τους με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους σε ένα από τα 5 φυσικά καταστήματα κατόπιν επικοινωνίας που θα γίνει από τα sagiakos-stores από το κανάλι του Instagram. Αν ο νικητής μένει εκτός Αθηνών το δώρο θα του αποσταλεί με courier, του οποίου τα έξοδα αναλαμβάνουν τα Sagiakos-stores.

8) Κατά την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας αριθμός αναπληρωματικών νικητών, στους οποίους θα διατεθούν, ανάλογα με τη σειρά ανάδειξής τους, τα δώρα που τυχόν δεν θα παραληφθούν εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθούν στους αρχικούς νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

9) Οι νικητές των δώρων θα ανακοινωθούν στη σελίδα των ‘Sagiakos Stores’ στο Instagram.

10) Τα ‘Sagiakos Stores’ διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα των νικητών στην ιστοσελίδα www.sagiakos-stores.gr καθώς και στον ιστότοπo https://www.instagram.com/sagiakos_stores/. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ‘Συμμετέχοντες’ δίνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση τους για την ανωτέρω ανακοίνωση των ονομάτων τους.

11) Αν κάποιος νικητής αρνηθεί οποιοδήποτε δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 25/01/2018, το δώρο απονέμεται στον αναπληρωματικό νικητή.

12) Η συμμετοχή και το δώρο είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση των ‘Sagiakos Stores’είναι η εξασφάλιση για τον νικητή του δώρου που κέρδισε.

13) Τα ‘Sagiakos Stores’ δικαιούνται να μεταβάλλουν τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσουν, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα www.sagiakos-stores.gr καθώς και στον ιστότοπo https://www.instagram.com/sagiakos_stores/ . Τα ‘Sagiakos Stores’ διατηρούν το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσουν οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρούν ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ 60€

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ
ΣΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ